Hệ  thống Vision Camera MICROSCAN – USA là sản phẩm với công nghệ Camera kiểm tra barcode, kiểm tra lỗi sản phẩm trên dây chuyền sản xuất dùng để đọc code: 1D, 2D và OCR, đánh giá phân loại chất lượng của 1D, 2D, OCV;  Kiểm tra mức chiết rót, thiếu nắp, vênh nắp trên chai, lọ, giám sát vị trí dán nhãn, mất nhãn hay nhãn bị rách, nhận dạng sản phẩm, truy tìm nguồn gốc, phát hiện khiếm khuyết của sản phẩm, hướng dẫn Robot,…                                                                                                                                 

Microscan đã có hơn 30 năm hoạt động và thành công trong giải pháp giám sát & xử lý trên dây chuyền sản xuất. Với công nghệ hiện đại, ứng dụng  hiệu quả giúp giảm thiểu tối đa chi phí, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy chuẩn của sản phẩm trong các ngành công nghiệp sản xuất.

Hệ thống Kiểm tra lỗi sản phẩm Microscan được ứng dụng rộng rãi cho tất cả các ngành sản xuất hàng hóa. Công nghệ điện tử, sinh hóa, thực phẩm, đồ uống, công nghiệp  … ( mã sỗ, số lô, NSX, HSD, barcode, OCR, code 2D, QR …).

Hệ thống sản phẩm được kiểm tra một cách tuyệt đối từ  dây chuyền sản xuất trong nhà máy, tránh được tổn thất cho doanh nghiệp, cho hàng hóa, khi ra ngoài thị trường sản phẩm được tin dùng hơn không còn nỗi lo cho doanh nghiệp. Về việc, sản phẩm bị lỗi khiếm khuyết, có dị vật bên trong, Nsx, Hsd không bị nhòe, mờ, mất nét, hay không có trên sản phẩm.

Một lần nữa điều đó khẳng định rằng, với sức mạnh công nghệ, tri thức Microscan đã mang đến giải pháp tối ưu hóa tốt nhất cho doanh nghiệp cùng sản phẩm của bạn sẽ được an toàn. Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ nhái, đồ giả đang tràn lan. Camera kiểm tra lỗi sản phẩm Microscan mang lại giá trị của sản phẩm và nâng tầm thương hiệu.